Menu

Referat generalforsamling 2019

RØDDING IF
Referat Generalforsamling 26 februar 2019

1. Valg af dirigent

a. Flemming Jensen blev valgt
i. Forsamlingen afholdes inden udgangen februar måned, så den er beslutningsdygtigt.

 1. Årsberetning, delt på 5 udvalg

  a. Hovedbestyrelse

  i. TS bød officiel velkommen til bordtennisafdelingen
  ii. Vigtig pointe omkring økonomien – Kontingent/kommunalt tilskud dækker 50% af

  foreningens udgifter – resten skal hentes ved andet arbejde.
  iii. Bedre til at fortælle de gode historier i diverse medier omkring RIF til gavn for alle. iv. Beretning vedhæftet

  b. Fodbold

  i. Dejligt med kunstgræsbanen
  ii. Udfordring med spillere i den kommende sæson

  iii. Stor tilslutning til Vildbjerg Cup, men nye ansvarshavende folk
  iv. RIF-cup, lidt mindre tilmeldte i 2018. Stort udbud i diverse stævner

  v. Beretning vedhæftet

  c. Håndbold

  i. Flere spillere i 2018 end 2017. Dejlig med fremgang i de små rækker. ii. VM har ikke givet flere spillere i ungdommen.

  iii. Beretning vedhæftet

  d. E-sport

  i. Takkede hovedbestyrelsen for godt samarbejde og starthjælpen
  ii. Fik hurtig ca. 18-20 medlemmer og efterfølgende 20 meget unge mere, så en rigtig

  god start til klubben. Der er nu 11 maskiner til rådighed
  iii. Der er kommet udvidede træningstider
  iv. Lokalet er blevet istandsat af frivillige og står nu rigtig opdateret & moderne

  v. Dejligt med nye trænere/frivillige, som har meldt sig, så en god start

  e. Bordtennis

  1. Tak til RIF for at komme med i ”klubben”

  2. Startede med 10-12 spillere. Træner og spiller turnering, nu i serie 4.

  3. Målet er naturligvis at komme superligaen med tiden, i hvert fald i 3. halvleg.

  4. Der er med tiden kommet flere spillere som man håber hænger ved.

  5. Ungdom eksisterer ikke, mest grundet træningstid, men også grundet trænere.

 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018

a. Blev godkendt – Viser et overskud på kr. 62.000 i hele foreningen. Et rigtig flot resultat af alle afdelinger og dejligt det går godt i afdelingerne.

 1. Indkomne forslag

  a. Ingen indkommet

 2. Valg til udvalg & bestyrelse i henhold til vedtægter

a. Valg til hovedbestyrelsen – Hans Gejl & Lars Stenger blev valgt

b. Valg til fodboldafdelingen – Kasper Karlsen, Anne Sofie, Camilla Hansen blev valgt c. Valg til håndboldafdelingen – Heidi Clausen & Winnie Andersen blev valgt
d. Valg til E-sport afdelingen – Jesper Schmidt, Stig Jensen, Brian Nittebjerg blev valgt e. Valg til bordtennisafdelingen – Thomas Hede Sørensen blev valgt

 1. Valg af suppleanter (kun hovedbestyrelse)

  a. Lars Jønsson & Carsten Møller blev genvalgt

 2. Valg af revisor

a. Flemming Jensen & Jesper Iversen blev genvalgt 8. Evt.

 1. Årets RIF i fodboldafdelingen blev uddelt og gik til Jesper Hansen. Der blev sagt tak for indsatsen til Nanna Jønsson.

 2. Der blev sagt farvel til Søren Klit, Elsebeth Gamborg og til Lone Lykke med en tak for indsatsen i Håndbold.

 3. Der blev sagt farvel og tak for indsatsen til Morten Kokholm i hovedbestyrelsen