Menu

Referat generalforsamling 2022

RØDDING IF

Generalforsamling 23. februar 2022 i RIF

 

 

  1. Valg af dirigent

 

Flemming Jensen blev valgt og konstaterede at der er lovligt indkaldt og varslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

  1. Årsberetning fra hovedbestyrelsen og de 4 afdelinger:

 

Tage startede med beretning, positiv og fremsynet.

Økonomien hænger fint sammen.

Det eneste negative, hjemmesiden har haltet gevaldigt, men positivt nyt, Louise Gejl tager over, og der er meget store forventninger til at den endelig kommer på plads.

 

Den røde lade er nu endelig færdig, og det er blevet et rigtig godt resultat.

 

Lidt omkring stadion, vedligehold, det er desværre ikke blevet meget bedre, nu i gang med en anden løsning med kommunen, evt. robot der kan slå det hele, der er fortsat en tung dialog med kommunen.

 

Søgt om tilskud til ny multibane, fik ikke noget i tilskud, men med på budgettet næste år.

 

Kunstbanen har haft et hårdt år, Vamdrup kommer ikke mere, og corona har haft stor betydning. Stadig et positiv resultat på 120.000, og masser af egen brug.

 

Herefter beretninger fra de enkelte afdelinger.

 

Michael for fodboldafdelingen

 

Håndbold ved Heidi

 

E-sport ved Tonny

 

Bordtennis ved Thomas

 

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021

 

Regnskabet blev gennemgået af Anne Sofie, og det har igen været et udmærket år.

Der er ikke de helt store udsving i de enkelte afdelinger, og det ser generelt fornuftigt ud.

 

Regnskabet for alle afdelinger blev gennemgået, og det samlet regnskab blev gennemgået. Der er fortsat en stor egenkapital, og det er spørgsmålet om der skal bruges lidt af den for at skabe aktivitet og yderligere tiltag.

 

  1. Indkomne forslag.

 

Ingen indkomne forslag

 

  1. Valg til hovedbestyrelsen samt udvalg.

 

Valg til hovedbestyrelsen:

 

Tage på valg, Tage foreslået, Tage valgt.

 

Fodbold:

 

Michael Zeberg på valg, modtager genvalg, valgt for 2 år

Tommy Johnsen, modtager genvalg, valgt for 2 år

Mette Hansen, foreslået, valgt for 1 år

Louise Gejl, foreslået, valgt for 1 år

 

Kasper Karlsen udtræder.

 

Håndbold:

 

Angela Midtgaard og Brian Ladegaard på valg, modtager ikke genvalg

 

Foreslået:

 

Gitte Clausen

Trine Holst

Kristian Koch

Christian Ravn

 

Alle valgt.

 

E-sport:

 

Tonny Jensen på valg, modtager genvalg, valgt

Jens Munkholm på valg, modtager genvalg, valgt

 

Bordtennis:

 

Jesper Iversen og Finn Eriksen på valg, modtager genvalg og genvalgt.

 

  1. Valg suppleanter hovedbestyrelsen:

 

Suppleanter til hovedbestyrelsen: Hans Henrik Sunddal på valg, modtager genvalg, HH valgt

Klaus Svendsen foreslået, Klaus valgt

 

 

  1. Valg til revision

 

Revision, Flemming Jensen og Jesper Iversen genvalgt

 

 

Tage lidt om den meget positive udvikling i særligt fodbold.

Stadion, og den manglende pleje af fodboldbanen blev igen nævnt.

 

 

Beretninger fra de enkelte afdelinger vedlagt, samt regnskab udleveret til alle.

 

 

Referent Thomas Hede Sørensen.