Menu

Referat generalforsamling 2023

RØDDING

 

Generalforsamling – RIF 20.02.2023

 

Tage byder velkommen

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Hans Gejl. Valgt.

GF er lovligt indvarslet i avisen i rimelig tid.

 

Formandens beretning – Tage

 

Økonomien har været stabil i mange år og ingen kan huske underskud nogensinde. Det er dog realiteten i år. Primært to årsager – Vi har holdt igen med indkøb i nogle år, især henover Corona perioden. Der er derfor indkøbt en del i år. Den anden og værre årsag er en relativt stor nedgang i kontingentindtægter. I fodbold var 2021 et jubelår, men faldende medlemsantal pt. Vi er stadig godt polstret, så underskud har ikke store indvirkninger på den videre drift.

 

Sponsorkontrakterne er lige udløbet og nu genforhandlet – Markant højere ift. sidste periode. Stor lokal opbakning. Aftalerne gælder 3 år.

 

Som tak til sponsorerne, holdt vi 10. februar vores sponsor arrangement i fællesskab med Rødding Centret. 70 mødte op til lækker mad og et spændende oplæg med Peter Geisling. Gentages om 2-3 år.

 

Vejen Kommune får et par ord med på vejen. Vi brokker os ikke i avisen, da vi vil opføre os ordentligt. Der er dog områder som ikke kører som vi ønsker det. Bla. er græsset for langt og læhegn mod Skovvænget har ligget i et rod siden 2020. RIF har budt ind på at klare vedligehold af græs mv. selv, endda med rabat ift. det som Vejen Kommune normalt bruger på vedligehold. Det har været svært at komme i realitetsforhandlinger om området med kommunen. Møde lige før sommerferien. Meget positiv tilkendegivelse – Græsset slås nu 2 gange om ugen. Hegnet er også lovet udbedret, fræses og plantes nyt hegn. De er dog ikke kommet som lovet. Nyt møde 3. marts.

Græssets længde stadig en diskussion – Kommunen vil ikke klippe det kort nok, for at bekæmpe ukrudt. Andre steder klipper man det kort for at bekæmpe ukrudt.. 😊 Dialog med Karsten Paaske er sat i scene, men kommunen har ikke taget fat i ham.

Kommunen var positive overfor at vi overtager driften og ville indkalde til møde efter sommerferien – Det har de aldrig gjort.. Pludselig var deres omkostninger til banevedligehold meget små, svarende til 200 kr. pr. klipning. Derfor kun svag optimisme om vi når i mål.

Kommunen skærer ned på bla. medlems tilskud 11% - tilskud egne lokaler 13%, mindre anlægsinvesteringer 36%. Inklusiv inflation, aktivitetspulje, uddannelse af ledere mv. giver det meget store besparelser på området. Vi skal have påvirket politikerne til at understøtte det frivillige arbejde.

Gode faciliteter – Fornuftig økonomi – Mange frivillige (rekruttering, udvikling, fastholdelse). Godt udgangspunkt – og stadig med mulighed for udvikling. HB understøtter gerne nye og spændende initiativer.

Kunstgræsbanen går godt – Næststørste lejeindtægt nogensinde og laveste udgifter. Kan også komme RIF til gode, hvis der søges.

Stor tak til de mange frivillige, som hver dag trækker et stort læs for RIF. Tak til Annesofie, tak til Louise. Tak til kollegerne i HB.

 

Fodbold beretning – Mini

 

2022 første normale år efter Corona. Afholdt RIF cup med 84 hold tilmeldt. Flot ovenpå 3 års ned lukning. 2 hold til Vildbjerg Cup. I fodboldudvalget modtog vi feedback om en rigtig god oplevelse og forventning om flere hold i år. God oplevelse for børn og forældre. Efterår 2022 15 hold med i DBU turneringer. 3 hold mindre end året før. Det er ikke alvorligt bekymrende, men vi mener at der er potentiale for et større antal medlemmer. Stor succes med månedstræning med SFS. Primært målmandstræner til U10 og til Senior. Det var en rigtig god oplevelse. I 2023 er EFB’s ressourcer nok mere begrænsede og de har lagt mærke til at Rødding har brugt samarbejdet rigtig godt 😊 Der arbejdes på en intern løsning omkring målmandstræning. Sommerferien 2022 afholdt vi fodboldskole med Fodbold og Event. Vi var mere på, men trods det blev vi igen skuffede over Fodbold og Events set up. HH og Christine Wind vil gerne tage en tørn igen og har derfor DBU fodboldskole tilbage. Tak til frivillige kræfter – Man kan mærke på banerne, i byen og andre steder at der tænkes fodbold. Uden trænere og frivillige, ingen fodbold.

 

Håndbold beretning – Heidi

 

I første del af sæsonen blev nogle hold nedlagt pga. manglende tilmeldinger. Til gengæld et godt hold 6-7. 8 holdet få spillere, men hygger sig. U13 drenge et godt hold. Senior herrehold startede i serie 2. Spillede sig til serie 1. Sidst november opkald fra Hans – For mange spillere og ikke spilletid til alle. Derfor også et serie 3 hold. 2 rigtig gode hold. Solgte julelodder 5100 kr. U 8-9 mødes med 6-7 og træner sammen. I går var der fastelavnsfest. Hyggeligt, på trods af knap så mange. 5100 kr gav det i klubkassen. 4 klasser fra friskolen i morgen, som samarbejde bredt i byen. En træner uddanner sig. Tak til egen bestyrelse, trænere, hb og alle som støtter op.

 

Bordtennis beretning – Jesper Iversen

 

Thomas tør ikke komme 😊 Svær sæson – Blev sidst i efterårsturnering. Nedrykningsspil går ok, så en sæson mere i serie 3. Slår et slag for at prøve bordtennis. Mandag 19-21.

 

Esport beretning – Tonny

 

Esport har nu brugt et år på at få gang i e-sport igen. Ses af over 17.000 mennesker, men ingen tilmelder sig. I efterår var der 6 medlemmer og det er for lidt for at få noget ud af det. Der lægges pt. op til at e-sport skal lukkes og udstyr sælges, også fordi UNG vejen kører pt e-sport undervisning 2 gange om ugen gratis. Tendensen er nedadgående. 60 medlemmer inden corona, men mange spiller nu hjemmefra eller i det gratis tilbud.

 

Regnskab ved Anne-Sofie

 

Fyldestgørende gennemgang. Regnskab godkendt.

 

Indkomne forslag

Ingen.

 

Valg HB

Hans Gejl på valg – modtager genvalg

Lars på valg –  Modtager ikke genvalg

HH foreslået og valgt

2 suppleanter – Klaus Svendsen modtager genvalg. HH anden og netop valgt til HB. Lars Klinge Stenger valgt som suppleant i stedet.

 

Valg fodbold:

 

Mette Hansen modtager genvalg

Louise Gejl modtager genvalg

Anne Sofie foreslåes overført til håndbold afdeling. Og der skal derfor vælges en mere til fodbold. Carl Holst foreslået og valgt.

 

Valg håndbold:

Anne Sofie valgt ind.

Heidi Clausen og Trine Holst modtager genvalg og vælges.

 

Bordtennis

Thomas Hede på valg og modtager genvalg. Valgt.

 

Esport

Benjamin Lykke modtager genvalg. Valgt.

 

Revisorer

Jesper Iversen og Flemming Jensen modtager genvalg. Valgt.

 

Evt.

Tage – Ked af byfestens aflysning pga mangel på frivillige. Et skidt signal og i Rødding, hvor vi er kendt for at være gode til det med frivillighed. Skulle RIF gå ind i projektet og løse en konkret opgave? Mette byder ind at det undrer at der ikke er meldt mere tydeligt ud omkring mangel på frivillige. Der tages kontakt til byfest udvalget om en nærmere drøftelse.

 

 

Lars Klinge Stenger, Referent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk