Menu

RIF Børnepolitik

Børnepolitik i Rødding IF

I Rødding IF ønsker vi, at alle børn trives og opholder sig et trygt miljø og hvor hvert medlem kan føle sig, som en del af vores fællesskab. Klubben har et sæt regler, som alle spillere, trænere samt frivillige og forældre skal følge. Dette er for at skabe de bedste rammer vi kan.

Det er vigtigt at alle, både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til – det betyder at både børn og voksne forpligter sig til en fælles opgave, nemlig at sikre et sundt miljø, hvor børn kan dyrke deres idræt i trygge rammer samtidig med de har det sjovt.

I Rødding IF arbejder vi efter DBU´s børnesyn, hvilket i korte træk betyder, at børnene er i centrum. Vi bestræber os på at efterleve børnesynet, hvor alle børn har rettigheder og hvor vi som voksne, giver dem løfter, så de får de bedste muligheder, for at have det sjovt og trives når de er i klubben.

Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her : https://dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/

 

Vi indhenter hvert år den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere/ledere og når der ansættes en ny træner i børneafdelingen.

Er der spørgsmål vedr. Rødding IF’s børnepolitik, så skriv eller ring til den ansvarlige, Carl Holst på tlf.  40 32 52 10 eller loneogcarlholst@gmail.com

Ved tilfælde af overtrædelser eller mistanke om mistrivsel eller mobning, kontakt venligst ansvarlig Carl Holst på tlf. 40 32 52 10 eller loneogcarlholst@gmail.com

 

Omklædningsrum

Træneren har den naturlige gang i omklædningsrum, både før og efter træning samt til kamp. Dette er for at skabe en god omklædningsskik.

Børnene har ret til en naturlig kropslig integritet og muligheden for at anvende omklædningsrum uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignede. Derfor må disse ikke anvendes under omklædning.

Bad og omklædning for drenge og piger foregår selvfølgelig særskilt.

 

Kommunikation & kampklar

Rødding IF anbefaler at man bruger DBU´s platform Kampklar, når det gælder kommunikation mellem trænere og spillere. Disse grupper er lukkede grupper, hvor kun forældre, trænere og klubpersoner er medlemmer. Vi anbefaler at der bliver lagt træningskalender, kampplan mm op på denne side. Samtlige spillere skal have en forældre/kontaktperson tilknyttet via Kampklar, det sker oftest via mailadresse. Der kan tilknyttes flere kontaktpersoner pr medlem.

 

Bevar den gode tone

Sociale medier SKAL ikke være platform for diskussioner. Klubben anbefaler, at man ringer til træneren/forældre, hvis man har behov for en forklaring af et problem. Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner, som kan udvikle sig til mobning eller andet, er det i sidste ende træneren/administrator i samarbejde med træneren, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er trænerens ansvar at den gode tone bliver overholdt. Udelukkelse af gruppen, er altid den sidste mulighed.

 

Kommunikation mellem trænere og den enkelte spiller

Alt kommunikation mellem træneren og den enkelte spiller skal foregå via forældre eller anden kontaktperson og aldrig den enkelte spiller. Dette gælder selvfølgelig ikke under selve træning eller kamp.

 

Træning

I RIF tror vi på, at børn bedst udvikler sig og lærer gennem leg i trygge omgivelser. Vi er ikke bange for at stille krav til børnene, men det skal altid være ud fra det enkelte barns forudsætning sådan at ALLE børn, uanset niveau, føler de udvikler sig.

I RIF arbejder vi aktivt for at alle trænere har/får de bedste forudsætninger for at kunne træne og udvikle børnene. Dette gennem tilbud til struktureret DBU træneruddannelse, tilstedeværelse af en børneudviklingstræner

Træningen forsøges altid praktiseret med så̊ lidt ventetid som muligt gennem stationstræning med forskellige temaer.

 

Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture og træningslejre

Når spillere er afsted på ture/træningslejre, vil trænere for de forskellige hold deltage og have ansvaret for spillerene. Rødding IF opfordrer altid til, at forældre deltager, så der er ekstra voksne til stede. Der er altid voksne til stede når børnene er under opsyn. Dette gælder også ved overnatning. Trænere/forældre vil overnatte i samme rum som spillerne, så ingen spillere skal føle sig alene på turen. Der skal altid være mindst to voksne til stede på turen/træningslejren.

 

Sprogbrug, voksne til børn

Børn lytter og lærer af voksne og derfor taler vi pænt og tænker over de ting vi siger til børnene. Der er aldrig kommet noget godt ud af at bande, råbe eller tale grimt.

 

Anderkendende tilgang

I Rødding IF anvender vi en anderkendende tilgang til fodbold. Fodbold er en leg og skal være sjovt. I RIF går vi ind for, at børn lærer af deres fejl og at man som træner, leder eller frivillig, skal hjælpe og guide børnene bedst muligt. Ros er altid godt og vi skælder dem ikke ud når de prøver. Vi roser dem for at forsøge og fortæller dem hvordan de også kan løse opgaven.

 

Procedure ved henvendelse og mobning og mistrivsel

Får klubben henvendelser om, at mobning muligvis finder sted, kan flere scenarier komme i spil. Hvis mobning opstår, vil RIF informere forældre til barnet, der enten bliver mobbet eller mistrives i klubben. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældre/kontaktperson blive kontaktet for at møde. Hvis mobningen kommer fra en større gruppe, vil der blive indkaldt til et forældremøde i årgangen. Det er vigtigt at understrege, at selve proceduren er afhængig af situationen og hvad den forurettede og forældre/kontaktperson ønsker. Vi tager mobning meget alvorligt og vil sørge for at det bliver stoppet, så alle spillere trives og glæder sig til at komme til fodbold.

 

Rødding IF’s værdigrundlag

Overordnet er det RIF’s formål, at udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Rødding, ved at give børn muligheden og rammerne for et aktivt (klub-)liv med kammeratligt samvær og fysisk aktivitet i trygt miljø.

Herudover er det RIF’s strategi at

  • Det SKAL være sjovt at spille fodbold i RIF
  • Sikre den gensidige respekt spillerne og trænerne imellem. I RIF er alle ens. Uanset køn, alder,

etnicitet m.v.

  • Sikre, at der opbygges sociale netværker gennem socialt samvær, dels internt i årgangene, men

også̊ via fællesarrangementer på tværs af årgangene

  • ALLE spillere i RIF er med for at blive brugt i kamp. Ingen bliver en bedre fodboldspiller af at sidde

på sidelinjen. Det skal derfor tilstræbes, at alle spillere for lige meget spilletid i løbet af kampen

  • Sikre en tryg og motiverende atmosfære, såvel på banen som udenfor. Vi tror på at trygge rammer

skaber lysten til at turde og dermed udvikle den enkelte

  • Alle bidrager aktivt til at skabe den gode stemning blandt spillere og forældre og alle tager et

medansvar for både træning og kamp samt at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives

  • I RIF udviser vi respekt for andre og praktiserer fairplay – på og udenfor banen
  • Alle trænere tilbydes og tilskyndes til at gennemføre minimum C-licens træneruddannelsen
  • Rødding IF’s fodboldudvalg har som værdigrundlag at fremme fodbolden

 

 

 

Luk